Opdateret 6. november 2020

Forløbsplaner

Du skal acceptere marketing cookies for at kunne se videoen

Baggrund

Med den regionale økonomiaftale for 2016 blev det politisk aftalt at styrke indsatsen for mennesker med kronisk sygdom og udbrede forløbsplaner til patienter med KOL, diabetes type-2 og iskæmisk hjertesygdom.

I efteråret 2015 blev der igangsat et pilotprojekt vedrørende udvikling af digitale forløbsplaner til KOL-patienter. I pilotprojektet udvikles og afprøves en pilotversion af it-løsningen til forløbsplaner, og der foreligger en evaluering af pilotafprøvningen efteråret 2018.

Med overenskomstaftalen mellem RLTN og PLO er det aftalt, at implementere digitale forløbsplaner i overenskomstperioden 2018-2020. Det er med aftalen bl.a. afsat midler til teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplanerne.

Den nationale bestyrelse for Sundheds-it har på møde d. 31. januar 2018 vedtaget et kommissorium vedrørende governance for udbredelse, drift og videreudvikling af digitale forløbsplaner i almen praksis.

På baggrund af en lægefaglig indstilling om, at forløbsplanskonceptet ikke egner sig til patienter med kroniske lænderygsmerter, besluttede RLTN og PLO på partsmødet juni 2019, at der i stedet udvikles og implementeres en forløbsplan til iskæmisk hjertesygdom.

Forløbsplaner

Forløbsplanen har til formål at give patienter et bedre overblik over deres behandlingforløb. Planen udarbejdes af patientens egen læge og udformes med det formål, at bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbet skal tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation.

Her kan du se en video om forløbsplaner

Formålet med projektet

Formålet med projektet er at implementere og udbrede en teknisk forløbsplanløsning til alle alment praktiserende læger, så der kan udarbejdes forløbsplaner til kronisk syge patienter. I 2018 udbredes forløbsplan til patienter med KOL, dernæst til patienter med type-2 diabetes og i 2020 til iskæmisk hjertesygdom.

Organisering

Projektet er organiseret med en styregruppe med Sundheds- og Ældreministeriet som formand og med deltagelse af PLO, Danske Regioner og MedCom.

Her kan du desuden se nedsatte arbejdsgrupper.