Opdateret 2. juli 2018

Projektorganisation

Partnere

 • Praktiserende læger – PLO
 • Lægepraksissystemleverandører - PL-forum
 • Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP)
 • Patienter - patientforeninger
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Sundhedsstyrelsen
 • Danske Regioner

Projektorganisation

Sundheds- og Ældreministeriet er formand for projektets styregruppe meddeltagelse af PLO, Danske Regioner og MedCom.

Styregruppen har nedsat en række arbejdsgrupper til gennemførelse af implementering og udbredelse af forløbsplaner:

 • Lægefaglige arbejdsgrupper, der skal definere og kvalificere det specifikke indhold i de enkelte forløbsplaner. Nedsættes når nye forløbsplaner skal specificeres.
 • En teknisk arbejdsgruppe, der skal følge den tekniske del af projektet, gennemføre teknisk udvikling og sikre fejlrettelse og support.
 • En redaktionsgruppe, som skal udvikle og vedligeholde det redaktionelle indhold i forløbsplanen.
 • En klinisk brugergruppe, der skal følge anvendelsen af forløbsplansmodulet og komme med forslag til og prioritering af udviklingstiltag.

MedCom er projektleder for projektet.

Se governance for projektet her: https://www.medcom.dk/media/8492/bilag-52-governance-for-udbredelse-af-digitale-forloebsplaner.pdf