Opdateret 5. januar 2018

Projektorganisation

Partnere

  • Praktiserende læger – PLO
  • Lægepraksissystemleverandører - PL-forum
  • Patienter - patientforeninger
  • Sundheds- og Ældreministeriet
  • Sundhedsstyrelsen
  • Danske Regioner

Projektorganisation
Sundheds- og Ældreministeriet er formand for projektets styregruppe.

Styregruppen har nedsat en række arbejdsgrupper til gennemførelse af pilotafprøvningen. 

MedCom er projektleder for it-projektet.