Opdateret 8. juni 2021

FP-attester

Når et forsikringsselskab eller en pensionskasse indhenter helbredsoplysninger sker det på baggrund af attester og journalanmodninger, der er godkendt af Lægeforeningens Attestudvalg og Forsikring & Pension, som er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne. Der er aftalt samtykkeerklæringer og erklæringer om anmodning om journaloplysninger til forskellige forsikringstyper. Herudover er der aftalt en række FP-attester.​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forsikring & Pension har taget initiativ til at digitalisere forsendelsen af attester og journalanmodninger mellem forsikrings- og pensionsselskaberne og praktiserende læger i almen og speciallægepraksis. I 2017 blev der gennemført et pilotprojekt med 7 forsikrings- og pensionsselskaber og 4 lægesystemleverandører. Løsningen blev udviklet i et samarbejde mellem Forsikring & Pension, DMDD og MedCom og er baseret på MedCom’s standard for Den Dynamiske Blanket og Den Gode Blanketservice. Pilotprojektet blev afsluttet i november 2017 og løsningen tilbydes nu til alle Forsikring & Pensions medlemsorganisationer og udbredes til alle lægepraksis.