Opdateret 18. august 2021

FUT understøttelse

Understøttelse af FUT (Fælles Udbud Telemedicin) er en videreførelse i modning af landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (ØA18) og af projektet ”MaTis holder stadig åben” (delprojekt 5) - tidligere en del af Telemedicinsk hjemmemonitorering og PRO.

Understøttelse af FUT i MedCom11+ omfatter:

  • At understøtte FUT og andre telemedicinske løsninger i at levere til KIH (prod).
  • At understøtte Sundhed.dk, sygehus-EPJ, kommune-EOJ og praksissystemer i at tilgå PRO- og måledata via den nationale infrastruktur.
  • At være med til at sikre, at den tværsektorielle tilgang i at tilgå PRO- og måledata, sker via den nationale infrastruktur.

 

Illustration af telemedicinske løsninger

Illustration over FUT-infrastruktur

Baggrunden for FUT

Med økonomiaftalen 2018 (ØA2018) besluttede KL, Danske Regioner og KL, at de 5 Landsdelsprogrammer i fællesskab anskaffer én fælles og generisk telemedicinsk løsning. Generisk, fordi en meget væsentlig egenskab ved TeleKOL projektet er at det skal virke som en platform, som kan benyttes til andre sygdomsområder – jf. de strategiske nationale mål.

I forlængelse af ØA 2018 om én fælles løsning, så etablerede man FUT, som alle 98 kommuner og 5 regioner har tilsluttet sig. 

FUT har pauseret deres videre arbejde i deling af PRO-KOL på ubestemt tid og har rettet fokus på, at kunne dele FUT-måledata via KIH og IT-infrastrukturen i 1. kvartal 2021.