Opdateret 2. marts 2022

Genoptræningsplan

Baggrund

På baggrund af regeringsudspillet ”Bedre kvalitet og samarbejde – opfølgning på kommunalreformen”, ønsker regeringen at øge fagligheden i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen. 

Som følge af dette er bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, samt vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning, revideret. Ikrafttrædelsesdato for ny bekendtgørelse og tilhørende vejledning var 1. januar 2015, og dette skal understøttes digitalt.

Hvad går projektet ud på

Ændringerne i bekendtgørelsen, om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, medfører et behov for en ny version af kommunikationsstandarden for genoptræningsplaner, som MedCom udarbejder.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet), Afdelingen for Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik, varetager opgaven med bekendtgørelsen for genoptræningsplaner og det koordinerende arbejde omkring dette.

Sundhedsstyrelsen har ansvar for og varetager koordinering af det sundhedsfaglige indhold i henhold til "Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner".

Målsætning

Den nye kommunikationsstandard, som digitalt understøtter den nye bekendtgørelse, kaldes: Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP).

 

MedCom har udarbejdet en trin for trin guide til den gode genoptræningsplan. Klik på pjecen, hvis du vil læse den.  

 

Trin for trin guide til Den Gode Genoptræningsplan