Opdateret 22. februar 2018

Aktiviteter og milepæle

Den nye genoptræningsplan er implementeret i regioner og kommuner i 2016. Regioner og kommuner konkretiserede sammen med deres it-leverandører og lokale bagland tidsplanen yderligere, og tidsplanen for overgang til drift så således ud:

 

Region Nord

Region Midt

Region Syd

Region Sjælland

Region Hovedstaden

G-GOP

5. september 2016

4. september 2016

2. maj 2016

15. juni 2016

19. maj 2016 /
21. maj 2016