Opdateret 14. april 2021

G-GOP kontaktadresseliste for kommuner og regioner

Kontaktadresselisten indeholder kontaktoplysninger om uvildige vejledere fra regioner og kommuner, hvor patienten/borgeren kan henvende sig.
MedCom vedligeholder adresselisten på baggrund af henvendelser fra regioner og kommuner. Adresselisten opdateres løbende ved ændringer.

Når adresselisten bliver opdateret, er der mulighed for at få tilsendt en mail. Hvis du er interesseret i at komme på mail-listen, skal du kontakte Iben Søgaard.

Eventuelle spørgsmål angående kontaktadresselisten kan rettes til Iben Søgaard.

Se kontaktadresselisten (Excel). Sidst opdateret 14.04.2021.