Opdateret 12. maj 2022

G-GOP kontaktadresseliste for kommuner og regioner

Kontaktadresselisten indeholder kontaktoplysninger om uvildige vejledere fra regioner og kommuner, hvor patienten/borgeren kan henvende sig. Kontaktoplysningerne fra kontaktadresselisten anvendes i felterne for "Kontakt oplysninger for patienten" (kommune eller region), hvor patienten er tilknyttet og kan henvende sig for mere information og vejledning om genoptræningen. Kontaktoplysninger på enten region eller kommune kan indlæses automatisk, når relevant kommune eller region er valgt. 

MedCom vedligeholder adresselisten på baggrund af henvendelser fra regioner og kommuner. Adresselisten opdateres løbende ved ændringer.

Når adresselisten bliver opdateret, er der mulighed for at få tilsendt en mail. Hvis du er interesseret i at komme på mail-listen, skal du kontakte Iben Søgaard.

Eventuelle spørgsmål angående kontaktadresselisten kan rettes til Iben Søgaard.

Se kontaktadresselisten (Excel). Sidst opdateret 12.05.2022.