Opdateret 22. februar 2018

Projektorganisation

Partnere

MedCom, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, regioner og kommuner, leverandører af EOJ- og EPJ-systemer.

Projektorganisation

For at sikre den mest hensigtsmæssige implementering af den nye standard nedsættes en national koordineringsgruppe bestående af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, MedCom, Sundhedsstyrelsen samt Sundhedsministeriet. Gruppen har til formål at drøfte, hvordan processen omkring implementeringen kan gennemføres mest optimalt på baggrund af dialog mellem de involverede parter. Samtidig følges arbejdet via MedComs styregruppe.

Derudover nedsættes en national implementeringsgruppe med repræsentanter fra regioner og kommuner for implementering af den gode genoptræningsplan.

Kontakt til leverandørerne sker via den allerede nedsatte leverandørgruppe i forbindelse med hjemmepleje-sygehusstandarderne.

It-leverandøren kontakter MedCom, når denne er klar til test og certificering i G-GOP, som primært foretages af MedComs standardiseringsteam.  Det øvrige arbejde med den organisatoriske implementering foretages lokalt af regioner og kommuner.