Opdateret 20. juli 2020

Hjemmepleje-sygehus

Hjemmeplejebesøg

Baggrund

MedComs hjemmepleje-sygehusstandarder anvendes som elektronisk kommunikationsredskab mellem sygehus og kommune i forløbet med indlæggelse og udskrivelse af en patient/borger, som får hjælp og støtte i kommunen eller får behov for det efter udskrivelsen. Hjemmepleje-sygehusstandarderne er implementeret i alle regioner og kommuner, som en del af sundhedsaftalerne. MedComs hjemmepleje-sygehusmeddelelser omfatter følgende meddelelser:

 • Indlæggelsesrapport (XDIS16)
 • Plejeforløbsplan (XDIS21)
 • Melding om færdigbehandling (XDIS19)
 • Udskrivningsrapport (XDIS18)

Til meddelelsesflowet mellem kommuner og sygehuse anvendes derudover de to automatiserede sygehusadviser, indlæggelsesadviset (XDIS20) og udskrivningsadviset (XDIS17), samt korrespondancemeddelelsen(XDIS91).

Den digitale udbredelse omfatter det somatiske område i regionerne og hjemmesygepleje/omsorgsområdet i kommunerne, mens udbredelse til psykiatri og socialområdet er begrænset, med lokale og regionale forskelle.

Aktuelt fokus MedCom11

MedCom arbejder i samarbejde med netværk i kommuner og regioner (hjemmepleje-sygehusgruppen) og it-leverandører med afklaring af løsningsmodel til forsendelseslogistik ved udbredelse til flere aktører i samme kommune. Derudover arbejder MedCom med Modernisering af sygehusadvis

I MedCom11 er der følgende aktiviteter i relation til hjemmepleje-sygehusmeddelelserne:

 • Afklaring af sygehusenes forløbsmodel for Patientregistrering, LPR3 og betydning for advis kommunikationen
 • Statistik for anvendelsen i regioner og kommuner
 • Vejledning til kommunerne om Fælles Sprog III og data til indlæggelsesrapporten
 • Generelle råd og vejledning
 • Afklaring af forsendelseslogistik ved udbredelse til psykiatri og socialområdet
 • Fejludredning ved behov
 • Test og certificering af nye it-leverandører

I MedCom10 blev der udarbejdet en analyse af behov for beskedbaseret kommunikation på akut og ambulantområdet mellem kommuner og sygehuse. Anbefalinger på baggrund af analysen videreføres i projektet ”moderniseret advis”.