Opdateret 21. juni 2018

Hjemmepleje-sygehus

Baggrund
MedComs hjemmepleje-sygehusstandarder anvendes som elektronisk kommunikationsredskab mellem sygehus og kommune i forløbet med indlæggelse og udskrivelse af en patient/borger, som får hjælp og støtte i kommunen eller får behov for det efter udskrivelsen. Hjemmepleje-sygehusstandarderne er implementeret i alle regioner og kommuner i perioden 2012 til 2015 som en del af sundhedsaftalerne. Projektet har strategisk baggrund i

  • National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017, initiativ 3.2:
    Fuld udbredelse og anvendelse af beskedbaseret kommunikation
  • 3. generation af sundhedsaftaler 2015-2018

Hvad går projektet ud på?
I MedCom10 har hjemmepleje-sygehusprojektet to projektspor:

  • Implementering af ny version 1.0.3 af hjemmepleje-sygehus, se mere her
  • Analyse af behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation mellem sygehuse og kommuner ved akutte og akut ambulante forløb

Målsætning

  • Teknisk og organisatorisk implementering af ny version 1.0.3 af hjemmepleje-sygehusstandarder
  • Analyse af behov og muligheder for beskedbaseret kommunikation ved ambulante forløb og akut ambulante forløb

Læs mere om projektorganisation, aktiviteter og milepæle m.m. længere nede på siden!