Opdateret 14. marts 2022

Hjemmepleje-sygehus

Hjemmeplejebesøg

Baggrund

MedComs hjemmepleje-sygehusstandarder anvendes som elektronisk kommunikationsredskab mellem sygehus og kommune i forløbet med indlæggelse og udskrivelse af en patient/borger, som får hjælp og støtte i kommunen eller får behov for det efter udskrivelsen. Hjemmepleje-sygehusstandarderne er implementeret i alle regioner og kommuner, som en del af sundhedsaftalerne. MedComs hjemmepleje-sygehusmeddelelser omfatter følgende meddelelser:

  • Indlæggelsesrapport (XDIS16)
  • Plejeforløbsplan (XDIS21)
  • Melding om færdigbehandling (XDIS19)
  • Udskrivningsrapport (XDIS18)

Til meddelelsesflowet mellem kommuner og sygehuse anvendes derudover de to automatiserede sygehusadviser, indlæggelsesadviset (XDIS20) og udskrivningsadviset (XDIS17), samt korrespondancemeddelelsen (XDIS91).

Den digitale udbredelse omfatter det somatiske område i regionerne og hjemmesygepleje/omsorgsområdet i kommunerne, mens udbredelse til psykiatri og socialområdet er begrænset, med lokale og regionale forskelle.

Såvel standarden for sygehusadviser, som korrespondancemeddelelsen er nu udviklet i HL7/FHIR format og på vej til implementering.

Aktuelt fokus MedCom12 (2021/22)

MedCom har i samarbejde med KL og netværk i kommuner og regioner (hjemmepleje-sygehusgruppen) udarbejdet en model for mapning af Fælles Sprog III data til indlæggelsesrapporten. Målet er at forbedre indholdet i indlæggelsesrapporten og udnytte den struktur, der findes i Fælles Sprog III og koble det til eksisterende felter i indlæggelsesrapporten. Der er indgået samarbejdsaftale med EOJ-leverandørerne om udvikling af modellen i de 3 EOJ-systemer, som anvender Fælles Sprog III:

KMD Nexus (Nexus),
Columna Cura, (Systematic)
Vitae (Dedalus)

Du kan hente modellen for mapning af Fælles Sprog III data til indlæggelsesrapporten her

MedCom sikrer gennem test og certificering af EOJ-leverandørerne at modellen implementeres korrekt i EOJ systemerne. Det forventes at modellen er i drift i EOJ-systemerne ved udgangen af 2021/1. kvartal 2022. 

I MedCom12 er der derudover følgende aktiviteter i relation til hjemmepleje-sygehusmeddelelserne:

  • Implementering af ny FHIR advisstandard ”Advis om sygehusophold”
  • Generelle råd og vejledning
  • Fejludredning ved behov
  • Vejledning om forsendelseslogistik ved anvendelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne på psykiatri og socialområdet
  • Test og certificering af nye it-leverandører

MedCom har i samarbejde med hjemmepleje-sygehusgruppen udarbejdet principper for udvidet anvendelse af standarder til psykiatri- og socialområdet, som er godkendt af MedComs styregruppe. Find principperne

Læs mere om Fælles Sprog III her

Du kan læse om mere om projektet med MedComs nye advis standard MedComs nye standard her