Opdateret 22. februar 2018

Aktiviteter og milepæle

Aktiviteter og milepæle

1. kvartal 2016:

  • Test og certificering af leverandører til ny version af hjemmepleje-sygehusstandarder
  • Afklaring af kommissorium til analyse af beskedbaseret kommunikation ved ambulante og akut ambulante forløb

2. kvartal 2016:

  • Ny trin for trin guide til hjemmepleje-sygehusmeddelelser udkommer 2. maj. 
  • Undersøgelser igangsættes som del af analyse
  • Implementering af ny version begynder

3. kvartal 2016:

  • Fortsat undersøgelse i forhold til analyse på ambulantområdet
  • Implementering af ny version fortsætter

4. kvartal 2016:

  • Bearbejdning og konklusion af analyse af ambulantområdet
  • Opfølgning på ny version af hjemmepleje-sygehusstandarder