Opdateret 22. februar 2018

Tidsplan

Analysen var tiltænkt gennemført i 2016 med nedenstående tidsplan. Grundet større omfang af spørgeskemaundersøgelser og databehandling end oprindeligt planlagt, er analyserapporten i starten af 2017 i sin afsluttende fase. Analyserapporten forventes færdigbehandlet primo marts 2017.