Opdateret 25. januar 2019

Ny version hjemmepleje-sygehusstandarder 1.0.3

Projektet er ikke længere aktivt. Opdatering til version 1.0.3. blev gennemført i alle regioner og kommuner i løbet af MedCom10 perioden.

Denne side opdateres ikke længere (oktober 2018)

 

MedComs standarder for hjemmepleje-sygehusmeddelelser er opdateret på baggrund af behandling af ændringsønsker i MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og kommune-sygehusleverandørgruppe, som er gennemført i MedCom9-perioden (2014-15). Beslutning om opdatering af standarderne er tiltrådt af MedComs styregruppe juli 2015.

Sammen med ændringer til meddelelserne implementeres også en teknisk flowmodel, som har til formål at undgå uhensigtsmæssig genfremsendelse af automatisk indlæggelsesrapport ved overflytning, samt binde meddelelserne sammen teknisk, herunder også korrespondancemeddelelsen. Det bidrager til optimeret klinisk overblik over meddelelser i indlæggelsesforløbet. 

MedCom har udarbejdet en ny trin-for trin guide til de nye versioner af hjemmepleje-sygehusstandarder. Guiden findes i en trykt udgave og en elektronisk printvenlig version. Klik på pjecen, hvis du vil læse den.

 


Der er også udarbejdet en 1-sides guide til funktionsevne.

Her kan du hente funktionsevneguiden.

November 2017: Status for overgang til ny version er, at alle regioner og kommuner sender og modtager den nye version 1.0.3. Det samlede overblik over kommuner og regioner findes her (opdateret 14.01.18).  

Kontaktpersonliste i de 5 regioner vedrørende overgang til ny version, kan hentes her.

Der er udarbejdet en samlet oversigt over ændringer, som indgår i version 1.0.3 og et baggrundsnotat om ændringerne. Der er også udarbejdet et samlet dokument med spørgsmål og svar til den nye version. Spørgsmålene kommer primært fra leverandørerne.

Standarddokumentationen, schema, html-visninger og teknisk flowmodel finder her.