Opdateret 22. februar 2018

Projektorganisation

Partnere

  • Regioner og kommuner, KL og Danske Regioner
  • EOJ- og EPJ-leverandører

Projektorganisation
Projektet refererer til MedComs styregruppe. Til projektet er tilknyttet en national hjemmepleje-sygehusgruppe sammensat af regionale og kommunale repræsentanter fra alle fem regioner. Oversigt over gruppen finder du her.

Dertil kommer en kommune-sygehusleverandørgruppe, hvortil der er knyttet leverandører samt brugerrepræsentanter fra regioner og kommuner. Oversigt over leverandørgruppen finder du her.