Opdateret 2. marts 2022

Internationale aktiviteter

Illustration af internationale aktiviteter

Baggrund

MedCom deltager i internationale aktiviteter for at sikre, at udenlandske erfaringer tilgodeses i danske sammenhænge og at de danske erfaringer indarbejdes i internationale løsninger og standarder. De internationale aktiviteter består blandt andet i ansøgning, deltagelse og projektledelse i forbindelse med EU-projekter, international promovering af dansk sundheds-it samt internationalt standardiseringsarbejde.

Formål

Der bliver lagt stor vægt på at overføre resultaterne fra de internationale projekter til regionale eller nationale udbredelsesprojekter, så de erfaringer der er opnået i projekterne bliver udnyttet herhjemme.

Gennem det tætte samarbejde på tværs af landegrænser sikres en konstant udvidelse af det internationale netværk til gavn for MedCom og vores samarbejdspartnere på såvel det nationale som det regionale niveau. Den internationale afdeling nyder stor anerkendelse i EU-sammenhænge, hvorfor afdelingen ofte inviteres til at deltage i projekter.

Projekter og aktiviteter

I MedCom11-projektperioden er de vigtigste aktiviteter:

  • Udarbejdelse af ansøgning, deltagelse og projektledelse i forbindelse med EU-projekter
  • International promovering af dansk sundheds-it
  • Internationalt standardiseringsarbejde
  • Erfaringsudveksling gennem europæiske og nordiske netværksaktiviteter

MedCom har i de seneste år fokuseret på deltagelse i internationale projekter, der danner synergi med de nationale projekter og aktiviteter.

De seneste internationale projekter MedCom har deltaget i er:

  • KONFIDO, som havde fokus på sikkerhed i håndteringen af sundhedsdata når den deles, både nationalt og internationalt.
  • Trillium II, som byggede videre på andre tidligere projekter, bl.a. epSOS-projektet, som MedCom var en del af, og Trillium Bridge. Outcome var en international standard for et ”Patient Summary” som kan udveksles på tværs af grænser i Europa og med USA. MedCom var projektkoordinator.
  • EURO-CAS-projektet, som bl.a. byggede videre på resultaterne fra Antilope-projektet. Outcome var operationelle guidelines til test af interoperabilitet af sundheds-it systemer op imod anerkendte internationale standarder og profiler. Projektet blev afsluttet i december 2018. 

MedCom deltager i promovering af dansk sundheds-it gennem deltagelse i og oplægsholder på internationale konferencer, bl.a. i samarbejde med HealthCare Denmark.

På det internationale standardiseringsområde deltager MedCom gennem sit sæde i Dansk Standards udvalg vedrørende Sundhedsinformatik (S 273-SUSI). Her håndteres relationerne til det internationale standardiseringsarbejde vedrørende ISO, CEN. Tillige er MedCom medlem af den danske HL7 afflilate. I forhold til IHE rammeværket følger MedCom dette arbejde tæt gennem internationale kontakter.

Yderligere er MedCom aktiv inden for det nordiske og europæiske sundheds-it-netværk, bl.a. gennem medlemskab i EHTEL og den dertil knyttede interessentgruppe ELO, som danner netværk for europæiske kompetencecentre inden for sundheds-it.