Opdateret 10. juni 2020

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for 2014-2020, med et budget på ca. 600 milliarder DKK til at booste Europas vidensbaserede økonomi og til at tackle prioriterede udfordringer.

MedCom deltager løbende i projektansøgninger med udenlandske partnere. Vores fokus er på at skabe synergi med vores nationale projektportefølje (projektkoordinering, -deltagelse og -ledelse).

Tag fat i os hvis du ønsker at samarbejde med os i et internationalt projekt!