Opdateret 11. februar 2019

Internationale netværk

Internationale netværk vi deltager i:

  • Nordisk netværk - Nationale sundheds-it kompetencecentre
  • EHTEL – European Health Telematics Association, hvor MedCom har en bestyrelsespost
  • ELO erfaringsudvekslingsfora for europæiske kompetencecentre som MedCom