Opdateret 10. april 2019

Kommunal henvisning

Baggrund
Sundhedsstyrelsen har i 2016 publiceret anbefalinger for Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Sundhedsstyrelsen har i 2017 publiceret Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger indebærer, at praktiserende læger og sygehuslæger fremover skal henvise borgeren til en afklarende samtale i kommunen. Her skal kommune og borger sammen vurdere, hvilke forebyggelsestilbud borgeren har behov for. Lægen har stadig mulighed for at henvise til et specifikt forebyggelsestilbud.

MedCom er bedt om at udarbejde en teknisk løsning for både henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud og henvisning til kommunernes akutfunktion.

Den tekniske løsning til kommunernes forebyggelsestilbud
MedCom har dokumenteret og udarbejdet testværktøj til en ny henvisningsstandard XREF15 og afslutningsnotat XDIS15. Begge standarder er målrettet en enkel og kortfattet kommunikation til og fra kommunens forebyggelsestilbud og skal samtidig sikre, at relevante data kan følge patienten på tværs af sektorerne.

  • Se, hvilke EOJ-leverandører, som er godkendt til XREF15 og XDIS15 her.
  • Se, hvilke lægepraksissystemer, som er godkendt til XREF15 og XDIS15 her.
  • De første EPJ-leverandører starter test og certificering primo januar.

Dynamisk henvisning
Derudover er der udarbejdet en dynamisk henvisning til en afklarende samtale. Den dynamiske henvisning knytter sig aktuelt til sygehushenvisningen REF01, men vil knytte sig til kommunehenvisning XREF15, når denne er implementeret den 2. januar 2019.

Alle praktiserende læger kan sende en dynamisk henvisning, og det samme kan sygehusene i Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Læs mere om den dynamiske henvisning til kommunen her.

Læs mere om generel pakkehenvisning/dynamisk henvisning her.

En dynamisk henvisning hjælper med:

  • At finde lokationsnummeret til borgerens kommune
  • Et link til sundhedstilbuddene på sundhed.dk
  • Forudfyldte fraser/ordlyd i feltet for kliniske oplysninger

Læs mere om pakkehenvisning/dynamisk henvisning her.

Den tekniske løsning til kommunernes akutfunktion
Der udarbejdes en ny henvisningsstandard XREF22, som skal bruges ved henvisning til kommunens akutfunktion og et nyt afslutningsnotat XDIS22, som skal bruges, når borgeren afslutter et akutforløb i kommunen.

Dynamisk henvisning
Der er udarbejdet en dynamisk henvisning, som dog først aktiveres, når henvisningsstandarden er klar til brug.