Opdateret 19. september 2018

Kommunal henvisning

Baggrund
Sundhedsstyrelsen har i 2016 udgivet nye anbefalinger til kommunale forebyggelsestilbud, som har krævet udarbejdelse af nye standarder. Det har været et overordnet ønske, at henvisningsprocessen forenkles.

I MedCom10 (2016-2017) har MedCom dokumenteret og udarbejdet testværktøj til en ny henvisningsstandard XREF15 og afslutningsnotat XDIS15. Begge standarder er målrettet en enkel og kortfattet kommunikation til og fra kommunens forebyggelsestilbud og skal samtidig sikre, at relevante data kan følge patienten på tværs af sektorerne.

Derudover er der udarbejdet en dynamisk henvisning til en afklarende samtale, som er taget i brug og erstatter de eksisterende dynamiske henvisninger til kommunens forebyggelsestilbud til KOL, Diabetes, Hjerte-karsygdomme og Kræftrehabilitering.  

Sundhedsstyrelsen har i 2017 udgivet Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen og har i den forbindelse bedt MedCom udarbejde en teknisk løsning til kommunens akutfunktioner.

Den tekniske løsning til kommunernes akutfunktion er under udarbejdelse.

Den tekniske løsning
Den tekniske løsning til at understøtte en lettere arbejdsgang ved henvisning til kommunen:

 • Den gode kommunehenvisning XREF15 og Det gode kommune afslutningsnotat XDIS15
 • Den dynamiske kommunehenvisning til forebyggelse – er udarbejdet.
 • Der skal udarbejdes en dynamisk henvisning til akutområdet i 2018.
 • Det skal afklares, hvor henvisningen til akutfunktionen skal sendes til, og kommunen skal kunne modtage XREF15 på dette område.

Dynamisk henvisning
Den dynamiske henvisning knytter sig aktuelt til sygehushenvisningen REF01, men vil knytte sig til kommunehenvisning XREF15, når denne er implementeret.

Alle praktiserende læger kan sende en dynamisk henvisning, og det samme kan sygehusene i Region Nordjylland og Region Syddanmark.

En dynamisk henvisning hjælper med:

 • At finde lokationsnummeret til borgerens kommune
 • Et link til sundhedstilbuddene på sundhed.dk
 • Forudfyldte fraser/ordlyd i feltet for kliniske oplysninger

Læs mere om pakkehenvisning/dynamisk henvisning her.

Nye reviderede standarder

Den gode kommunehenvisning - XREF15
MedCom har dokumenteret en ny elektronisk "Den gode kommunehenvisning" (XREF15), som bygger på den eksisterende sygehushenvisning (REF01). Den nye gode kommunehenvisning indeholder færre felter.

Det gode kommune afslutningsnotat - XDIS15
Der er dokumenteret et nyt elektronisk "Det gode kommune afslutningsnotat" (XDIS15), som bygger på den eksisterende epikrise (DIS01). Den vil ligeledes indeholde færre felter.

Tidsplan for den tekniske implementering af de nye standarder
Den tekniske implementering af XREF15 og XDIS15 vil ske successivt i perioden 1. maj – 1. november 2018 for kommuner og praktiserende læger.

Sygehusene vil først efterfølgende implementere løsningen.

Hvem Standard Hvornår
Henvisningshotellet XREF15 Er testet og certificeret i 2017
Kommuner XREF15 og XDIS15 1. maj - 30. september 2018
Praktiserende læger XREF15 og XDIS15 1. november 2018
Sygehuse XREF15 og XDIS15 Efter 2018, forventeligt 2019
Vagtlæger XREF15 Ny part, skal også kunne standarden

I første omgang vil henvisningen XREF15 gå til kommunens forebyggelsesområde. Tidsplanen for henvisning til kommunens akutfunktion tilføjes, så snart den er klar.


Projektets overordnede mål

 • XREF15 og XDIS15 er teknisk implementeret hos alle systemleverandører.
 • At få tilrettet XREF15, så den kan anvendes til alle kommunens områder.
 • Udarbejde en dynamisk henvisning til kommunens akutfunktion.
 • Monitorere henvisninger til kommunerne.