Opdateret 5. januar 2018

Aktiviteter og milepæle

Milepæle

1. Dynamisk kommunehenvisning frigives 1. oktober 2016
2. XREF15 og XDIS15 dokumenteret med test og certificeringsprotokoller 1. december 2016
3. Tidsplan for teknisk implementering udarbejdet 15. marts 2017
4. Spørgeskemaundersøgelse gennemført 1. oktober 2017
5. Test og certificering af XREF15, Henvisningshotellet 29. september 2017
6. Test og certificering af systemleverandører 1. + 2. kvartal 2018
7. Teknisk implementering af XREF15 og XDIS15 (praksis og kommuner) 30. september 2018