Opdateret 18. november 2019

Dynamiske henvisninger til kommunen

 


Alle elektroniske henvisninger i sundhedsvæsenet passerer gennem henvisningshotellet. Det er muligt for den praktiserende læge at sende elektroniske henvisninger til samtlige kommuner - uanset om kommunen har et it-fagsystem til modtagelse af elektroniske henvisninger eller ej. Stort set alle kommuner kan modtage henvisning til kommunens forebyggelsestilbud[1].

Alle kommuner præsenterer deres forebyggelsestilbud via sundhed.dk. Nogle kommuner viser også de kommunale forebyggelsestilbud via regionale portaler.

Dynamisk henvisning til kommunens forebyggelsestilbud
Lægen henviser til en afklarende samtale, men kan vælge et specifikt forebyggelsestilbud. Kommunen kontakter borgeren efterfølgende, hvor de sammen vurderer hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte borger.

En dynamisk henvisning hjælper med:

  • At finde lokationsnummeret til borgerens kommune
  • Et link til sundhedstilbuddene på sundhed.dk
  • Forudfyldte fraser/ordlyd i feltet for kliniske oplysninger

Fraserne i den dynamiske henvisning til kommunens forebyggelsestilbud indsættes i standardens felt for kliniske oplysninger:

  • Afklarende samtale (sæt X)
  • Specifikt forebyggelsestilbud (skriv hvilket)
  • Kort anamnese
  • Evt. praktiske forhold (transport, tolk, hjælpemidler mv.)

[1]Hvis kommunen ikke har et it-fagsystem, der kan modtage elektroniske henvisninger, kan kommunen modtage et servicekald i form af en e-mail, korrespondancemeddelelse eller SMS og kan derefter hente og printe henvisningen til det pågældende tilbud.

Det er nødvendigt, at alle kommuner bliver registreret og aktiveret i henvisningshotellet, uanset om kommunen har et it-fagsystem eller ej. Ellers kan lægen ikke finde kommunens sundhedstilbud.