Opdateret 5. januar 2018

Kommunale forebyggelsestilbud (SOFT) via sundhed.dk

Kommunale forebyggelsestilbud via sundhed.dk (SOFT)

Alle kommuner præsenterer deres forebyggelsestilbud via den fælles offentlige sundhedsportal her. Nogle kommuner viser også de kommunale forebyggelsestilbud via regionale portaler. Tilbuddene indeholder henvisningskriterier/-fraser.
Optimal brug af henvisningshotellet kræver, at kommunernes tilbud opdateres på sundhed.dk.

Udfyldelse af henvisning - dataindhold

Standardiserede henvisningsoplysninger gør det nemt for læger at udfylde de kliniske oplysninger i henvisningen. Der er derfor udarbejdet en kort fællesoffentlig anbefaling om kliniske oplysninger for KOL, Type 2 diabetes, iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt. Anbefalingen er udarbejdet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin og KL.

Se de standardiserede anbefalinger her.