Opdateret 3. marts 2021

Henvisning til kommunale akutfunktioner

Baggrund

Sundhedsstyrelsen publicerede i 2017 Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder omfatter krav og anbefalinger til indholdet i og tilrettelæggelsen af de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen samt til samarbejdet mellem kommune og sygehuse samt almen praksis, herunder også lægevagten. Kvalitetsstandarderne har dermed til formål at understøtte kvaliteten i de indsatser, der leveres af akutfunktionerne samt kvaliteten, herunder en ensartet, gennemsigtig dokumentation, i det tværgående samarbejde.

MedCom er på baggrund af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen blevet bedt om at udarbejde en teknisk løsning for henvisning til kommunernes akutfunktioner, som skal understøtte en effektiv og hensigtsmæssig kommunikation mellem akutfunktioner og deres samarbejdspartnere. Den tekniske løsning for henvisning til kommunale akutfunktioner ligner løsningen til kommunernes forebyggelsestilbud.

De kommunale akutfunktioner findes på Sundhed.dk sammen med sundhedstilbud 

Den tekniske løsning 

MedCom har dokumenteret og udarbejdet et testværktøj til en ny standard: ”Den gode henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22)”, som skal bruges ved henvisning til kommunens akutfunktion, og ”Det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (XDIS22)”, som skal bruges, når borgeren afslutter et akutforløb i kommunen.

Derudover bliver der udarbejdet en dynamisk henvisning, som knytter sig til XREF22 og gør det let for den henvisende læge at finde det rigtige lokationsnummer og medtage den relevante information i henvisningen til kommunen. På denne måde mindskes risikoen for fejl og misforståelser mellem parterne, og der sikres ensartet dokumentation. En henvisning til akutfunktionen skal altid forudgås af et telefonopkald.

Alle praktiserende læger kan sende en dynamisk henvisning.

Læs mere om den dynamiske henvisning til kommunen.

Læs mere om generel pakkehenvisning/dynamisk henvisning.

Den dynamiske henvisning hjælper med:

  • At finde lokationsnummeret til borgerens kommune
  • Akutfunktionerne på sundhed.dk sammen med kommunernes sundhedstilbud. 
  • Fraser/overskrifter i feltet ”Kliniske oplysninger”. Overskrifter guider ved udfyldelse.

MedCom har således udarbejdet den tekniske løsning, som IT-leverandørerne skal i gang med at udvikle. Både lægepraksissystemerne og kommunernes omsorgssystemer udvikler den tekniske løsning i 1.-2. kvartal 2020, hvilket betyder, at standarderne til kommunale akutfunktioner sættes i drift pr. 1. september 2020 imellem lægepraksis og kommuner. Den dynamiske henvisning aktiveres, når henvisningsstandarden er implementeret.

De regionale IT-systemer udvikler i forskellige tempi og vil først senere gå i drift.