Opdateret 20. december 2021

Tidsplan

De 2 nye standarder for Henvisning til og Afslutningsnotat fra kommunale akutfunktioner (XREF22 og XDIS22) idriftsættes pr. 1. september 2020. Henvisning til kommunens akutfunktion anvendes på samme måde som henvisning til kommunale forebyggelsestilbud via den dynamiske pakkehenvisning, hvor man skal vælge "Kommune akutfunktion". 

Henvisning til kommunens akutfunktion skal benyttes i de tilfælde, hvor der foreligger en behandlingsplan. En henvisning skal fortsat altid forudgås af en telefonsamtale. 

De enkelte regioner har udarbejdet samarbejdsaftaler ift. akutfunktionen:

Leverandører Test og certificering Status Idriftsættelse
Lægepraksissystemer Lægepraksissystemer Godkendt 1. sept. 2020
Vagtlægesystemer Vagtlægesystemer i Region Nord, Midt, Syd og Sjælland

1813 (vagtlægesystemet i Region Hovedstaden)
Godkendt

Godkendt til XREF22
Godkendt til XDIS22
6. jan. 2021

10. maj 2021
December 2021
Henvisningshotel/
henvisningsformidling
Henvisningshotellet (REFHOST)

Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF)
Godkendt

Godkendt
1. sept. 2020

20. nov. 2020
EOJ-systemer

KMD Nexus

KMD Nexus - Odense Kommune

Columna Cura - 32 kommuner

Columna Cura - Københavns Kommune

DXC Vitae - Egedal, Morsø, Frederikshavn, Ringsted, Horsens, Læsø, Køge og
Vordingborg kommuner

DXC Vitae - Sønderborg Kommune

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

1. sept. 2020

1. dec. 2020

1. sept. 2020

24. nov. 2020

1. oktober 2020

8. december 2020

Regioner Region Nordjylland (via henvisningshotellet - og nu DNHF)

Region Hovedstaden og Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland
Godkendt

Godkendt

Efter 2. kvartal 2022 (pga. nyt EPJ-system)

1. kvartal 2021
1. sept. 2020

18. nov. 2020

I 2022

I 2021-2022