Opdateret 16. september 2020

Tidsplan

De 2 nye standarder for Henvisning til og Afslutningsnotat fra kommunale akutfunktioner (XREF22 og XDIS22) idriftsættes pr. 1. september 2020. Henvisning til kommunens akutfunktion anvendes på samme måde som henvisning til kommunale forebyggelsestilbud via den dynamiske pakkehenvisning, hvor man skal vælge "Kommune akutfunktion". 

Henvisning til kommunens akutfunktion skal benyttes i de tilfælde, hvor der foreligger en behandlingsplan. En henvisning skal fortsat altid forudgås af en telefonsamtale. 

De enkelte regioner har udarbejdet samarbejdsaftaler ift. akutfunktionen:

Der er desværre dukket udfordringer op hos enkelte kommunale aktører, hvorfor MedCom ændrer den nationalt aftalte fælles ibrugtagelsesdato 1. september 2020 til, at XREF22 og XDIS22 skal implementeres i perioden 1. september 2020 – 1. december 2020. Det drejer sig om København, Egedal, Vordingborg, Køge, Ringsted, Sønderborg, Aarhus, Odense, Horsens, Læsø, Morsø og Frederikshavn kommuner, som ikke er endeligt klar pr. 1. september, men vil være klar inden 1. december 2020. Se tidsplan nedenfor. Koordinering sker via samarbejdsaftaler og Kommunalt-lægelige udvalg (KLU).

Leverandører Test og certificering Status Idriftsættelse
Lægepraksissystemer Lægepraksissystemer Godkendt 1. sept. 2020
Vagtlægesystemer Vagtlægesystemer i Region Nord, Midt, Syd og Sjælland

1813 (vagtlægesystemet i Region Hovedstaden)
I afsluttende proces

I afsluttende proces
Nov. 2020

1. sept. 2020
Henvisningshotel/
henvisningsformidling
Henvisningshotellet (REFHOST)

Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF)
Godkendt

Tidsplan følger
1. sept. 2020

?
EOJ-systemer KMD Nexus

KMD Nexus - Odense Kommune

Columna Cura - 31 kommuner

Columna Cura - Aarhus Kommune

Columna Cura - Københavns Kommune

DXC Vitae
Godkendt

I afsluttende proces

Godkendt

Godkendt

I afsluttende proces

Godkendt
1. sept. 2020

1. dec. 2020

1. sept. 2020

2. uge i sept. 2020

4. kvartal 2020

1. oktober 2020
Regioner Region Nordjylland (via henvisningshotellet)

Region Hovedstaden og Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland
Godkendt

Godkendt

Efter 2020/2021 (pga. nyt EPJ-system)

1. kvartal 2021
1. sept. 2020

4. kvartal 2020

I 2021-2022

I 2021-2022