Opdateret 18. november 2019

Tidsplan

Leverandører Test og certificering
Lægepraksissystemer Lægepraksissystemer: 2. kvartal 2020
Vagtlægesystemer Vagtlægesystemer i Region Nord, Midt, Syd og Sjælland: 4. kvartal 2019/1. kvartal 2020
1813 (vagtlægesystemet i Region Hovedstaden): 2. kvartal 2020
Henvisningshotel/
henvisningsformidling
Henvisningshotellet: 1. kvartal 2020
Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF): 2020 - nærmere tidsplan følger
EOJ-systemer KMD Nexus: 1. kvartal 2020
Columna Cura: 2. kvartal 2020
Én Plan (Odense Kommune): 2. kvartal 2020
DXC Vitae: 2. kvartal 2020
Regioner Region Nordjylland: 1. kvartal 2020 (via henvisningshotellet)
Region Hovedstaden og Sjælland: 2. kvartal 2020
Region Syddanmark: Efter 2020/2021 (pga. nyt EPJ-system)
Region Midtjylland: 1. kvartal 2021

Det planlægges, at alle lægepraksissystemer, vagtlægesystemer, EOJ-systemer samt Region Hovedstaden og Sjælland går i drift 1. september 2020.

De resterende regioner følger.

MedCom følger ibrugtagning via statistikker.