Opdateret 18. november 2019

Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud

Baggrund
Sundhedsstyrelsen har i 2016 publiceret anbefalinger for Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger indebærer, at praktiserende læger og sygehuslæger fremover skal henvise borgeren til en afklarende samtale i kommunen. Her skal kommune og borger sammen vurdere, hvilke forebyggelsestilbud borgeren har behov for. Lægen har stadig mulighed for at henvise til et specifikt forebyggelsestilbud.

Den tekniske løsning til kommunernes forebyggelsestilbud
MedCom har dokumenteret og udarbejdet testværktøj til en ny henvisningsstandard XREF15 og afslutningsnotat XDIS15. Begge standarder er målrettet en enkel og kortfattet kommunikation til og fra kommunens forebyggelsestilbud og skal samtidig sikre, at relevante data kan følge patienten på tværs af sektorerne.

  • Se, hvilke EOJ-leverandører, som er godkendt til XREF15 og XDIS15 her.
  • Se, hvilke lægepraksissystemer, som er godkendt til XREF15 og XDIS15 her.
  • Den første EPJ-leverandør går i drift ultimo november 2019.

Dynamisk henvisning
Derudover er der udarbejdet en dynamisk henvisning til en afklarende samtale. Den dynamiske henvisning knytter sig til kommunehenvisningen XREF15.

Alle praktiserende læger kan sende en dynamisk henvisning, og det samme kan sygehusene i Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Læs mere om den dynamiske henvisning til kommunen her.

Læs mere om generel pakkehenvisning/dynamisk henvisning her.

En dynamisk henvisning hjælper med:

  • At finde lokationsnummeret til borgerens kommune
  • Et link til sundhedstilbuddene på sundhed.dk
  • Forudfyldte fraser/ordlyd i feltet for kliniske oplysninger

Læs mere om pakkehenvisning/dynamisk henvisning her.