Opdateret 3. marts 2021

Henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud

Baggrund

Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2016 nye anbefalinger angående henvisning til kommunal forebyggelse med henblik på at gøre henvisningerne enklere.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger indebærer, at praktiserende læger og sygehuslæger skal henvise borgeren til en afklarende samtale i kommunen. Her skal kommune og borger sammen vurdere, hvilke forebyggelsestilbud borgeren har behov for. Lægen har stadig mulighed for at henvise til et specifikt forebyggelsestilbud. På denne måde kommer borgeren let til det rette forebyggelsestilbud. Samtidig undgås de situationer, hvor borgeren grundet manglende kontakt ikke kommer i gang med forebyggelsestilbuddet.

Den tekniske løsning til kommunens forebyggelsestilbud

MedCom har dokumenteret og udarbejdet testværktøj til en ny henvisningsstandard XREF15 og afslutningsnotat XDIS15. Begge standarder er målrettet en enkel og kortfattet kommunikation til og fra kommunens forebyggelsestilbud og skal samtidig sikre, at relevante data kan følge patienten på tværs af sektorerne.

Alle henvisninger til kommunens forebyggelsestilbud kommer via Henvisningshotellet, som er testet og certificeret til XREF15.

XREF15 og XDIS15 har været i drift siden 2. januar 2019 for praktiserende læger og kommuner.

Den dynamiske henvisning

MedCom har udarbejdet en dynamisk henvisning til kommunens forebyggelsesområde, som er navngivet:

  • Kommune Forebyggelse

Kommunal forebyggelse

(Illustration over kommune forebyggelse) 

Den dynamiske henvisning ”Kommune Forebyggelse” knytter sig til standarden XREF15.

Læs mere om den dynamiske henvisning til kommunen.

Læs mere om generel pakkehenvisning/dynamisk henvisning.
 

Hvem kan henvise til forebyggelsestilbud og hvem modtager afslutningsnotat?

Både praktiserende læger og sygehuslæger kan henvise patienter til en afklarende samtale eller et specifikt forebyggelsestilbud i kommunen. Borgere kan også selv at henvende sig til kommunen.

Den praktiserende læge modtager et afslutningsnotat fra kommunen, når borgerens forløb er afsluttet. Sygehuslægen modtager kun afslutningsnotatet, hvis de har skrevet sig på som kopimodtager i henvisningen.