Opdateret 18. december 2019

Statistik

XREF15 modtaget i kommunerne

Antal henvisninger modtaget i kommunerne via standarden XREF15.

XDIS15 sendt fra kommunerne

Antal afslutningsnotater sendt fra kommunerne via standarden XDIS15.

Henvisninger til kommunerne fra lægepraksis

Henvisninger sendt til kommunerne fra lægepraksis i både XREF15- og XREF01-formatet.

Henvisninger til kommunerne fra sygehuse

Henvisninger sendt til kommunerne fra sygehuse i formatet XREF01 - årligt.