Opdateret 18. november 2019

Tidsplan

Dato for idriftsættelse af XREF15 og XDIS15 er udskudt til 2. januar 2019, så alle kommuner og praktiserende læger kan starte op samtidig.

Tidsplan for henvisning til kommunens forebyggelsesområde
Fra 2. januar 2019 kan de praktiserende læger sende XREF15 til kommunens forebyggelsesområde og modtage afslutningsnotat XDIS15 fra kommunen. Sygehusene sender en REF01, indtil de har implementeret XREF15 og XDIS15. 

Tidsplan for henvisning til kommunens akutfunktion

Tidsplan for ibrugtagning af XREF15/XDIS15 på sygehusene:

Region

Dato

Hovedstaden

4. kvartal 2019

Sjælland

4. kvartal 2019

Syddanmark

Efter 4. kvartal 2019

Midtjylland

Efter 4. kvartal 2019

Nordjylland

2. januar 2019

Benytter Henvisningshotellet.

Henvisningshotellet

2. januar 2019