Opdateret 25. januar 2021

Tidsplan

Tidsplan for ibrugtagning af XREF15 ved henvisning til kommunens forebyggelsesområde

Fra 2. januar 2019 har de praktiserende læger kunnet sende XREF15 til kommunens forebyggelsesområde og modtage afslutningsnotat XDIS15 fra kommunen.

Sygehusene sender en REF01, indtil de har implementeret XREF15 og XDIS15. 

Tidsplan for ibrugtagning af XREF15/XDIS15 på sygehusene

Region

Dato

Hovedstaden

10. december 2019

Sjælland

10. december 2019

Syddanmark

Efter 4. kvt. 2019

Midtjylland

1. kvartal 2021

Nordjylland

2. januar 2019, anvender henvisningshotellet.

(Illustration over tidsplan)