Opdateret 6. marts 2018

Milepælsplan

Milepælsplan

2018

1. april: Tidsplan for regioners implementering af XREF15 og XDIS15 foreligger.
15. juli: Dynamisk henvisning til kommunens akutfunktion klar til implementering.
30. september: test og certificering af kommuneleverandører gennemført.
30. september: XREF15 og XDIS15 er teknisk implementeret i alle kommunesystemer
31. oktober: test og certificering af praksisleverandører gennemført.
1. november: XREF15 og XDIS15 er teknisk implementeret i alle praksissystemer.

2019
31. december: test og certificering af sygehusleverandørerne gennemført.
31. december: Projektafslutningsdokument udarbejdet.