Opdateret 18. november 2019

Statistik

Antal henvisninger modtaget i kommunerne via standarden XREF15.

 

Antal afslutningsnotater sendt fra kommunerne via standarden XDIS15.

Henvisninger sendt til kommunerne fra lægepraksis i både XREF15- og XREF01-formatet.

 

Henvisninger sendt til kommunerne fra sygehuse i formatet XREF01 - årligt.