Opdateret 14. januar 2019

Tidsplan

Dato for idriftsættelse af XREF15 og XDIS15 er udskudt til 2. januar 2019, så alle kommuner og praktiserende læger kan starte op samtidig.

Tidsplan for henvisning til kommunens forebyggelsesområde
Fra 2. januar 2019 kan de praktiserende læger sende XREF15 til kommunens forebyggelsesområde og modtage afslutningsnotat XDIS15 fra kommunen. Sygehusene sender en REF01, indtil de har implementeret XREF15 og XDIS15. 

Tidsplan for henvisning til kommunens akutfunktion
Tidsplanen er under udarbejdelse.