Opdateret 15. juli 2022

KontaktLæge

Baggrund

Under beredskabet for Covid-19 er behovet for en videokonsultation mellem borgeren og de praktiserende læger blevet højaktuelt.

Med app’en ’Kontakt Læge’ kan social- og sundhedsfagligt personale i kommunerne hjælpe borgere, der ikke har eller kan anvende NemID med at starte en videokonsultation med egen læge. Den praktiserende læge anvender det virtuelle venteværelse.

Københavns Kommune har udviklet KontaktLæge app’en i samarbejde med Trifork, der har stået for den tekniske udvikling. KontaktLæge app’en er en videreudvikling af MinLæge app’en.

KontaktLæge app’en kan anvendes på tablets/iPads og mobiltelefoner, som er android og iOS styret.

Formål

At bidrage med implementeringshjælp til kommuners anvendelse af KontaktLæge app’en.  Kommunerne får med KontaktLæge app’en mulighed for at hjælpe borgere med en videokonsultation til borgers egen læge. Derudover får kommunerne mulighed for etablere et tættere samarbejde med den praktiserende læge tilknyttet et plejehjem eller bosteder via videokonference.

Målsætning

Det overordnede mål er at hjælpe kommuner i gang med at anvende KontaktLæge app’en. Projektet har endvidere fokus på de praktiserende lægers brug af det virtuelle venteværelse.

Har du brug for hjælp? 

Har du  brug for yderligere hjælp, kan du læse mere på vores supportside.