Opdateret 28. april 2022

Implementeringsstøtte

MedCom yder implementeringsstøtte til alle kommuner, som har ønske herom i 2022.

Kontakt Lone Høiberg, lho@medcom.dk for opstartsmøde eller spørgsmål.

Der er udarbejdet forskellige vejledninger, som kan hjælpe på vej:

Film

Denne film er målrettet kommunen.

Denne film er målrettet lægepraksis.

Denne fim viser kort, hvordan Kontakt Læge app’en kan anvendes, når en kommune på vegne af en borger kalder op til en videokonsultation med borgers praktiserende læge.

Denne film viser, hvor let en borger via app’en Min Læge kan få en videokonsultation med egen læge.

Projektet er i gang med at udarbejde flere implementeringsdokumenter og film.