Opdateret 25. marts 2021

Nationale aftaler

Ny midlertidig aftale for videokonference

Med Kontakt Læge app’en kan social- og sundhedsfagligt personale i kommunen hjælpe borgere uden NemID med at starte en videokonsultation med egen læge.

Der er med virkning fra d. 17. december 2020 indgået en ny midlertidig aftale om videokonference mellem PLO (Praktiserende Lægers Organisation) og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) for at fastholde samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle aktører og almen praksis om konkrete patientforløb under hensyn til at begrænse spredningen af COVID-19.

Med denne aftale kan møder mellem læge, andre sundheds-professionelle herunder kommunens sundhedspersonale og evt. patient foregå via video i stedet for fysisk fremmøde.

  • Videokonference: Det er en forudsætning, at der som minimum er tre aktører, fx den praktiserende læge, kommunens medarbejder og patienten.
  • Videokonsultation: Kommunens medarbejder hjælper patienten/borgeren med teknisk at gennemføre en videokonsultation med lægen.

Videokonferencer og -konsultationer skal være aftalt med borgers praktiserende læge på forhånd. Det er den praktiserende læge, som vurderer om en konsultation/konferencen kan ske via video.