Opdateret 8. marts 2018

Laboratoriemedicin

MedComs standarder anvendes i stor skala i sundhedssektoren, hvor stort set alle kommunikationsstandarder er fuldt udbredte. Dette gælder også laboratorieområdet. I dag er størsteparten af projekterne i fuld drift, og der er efterfølgende opsamling og vedligehold af de standarder og koder, der er forudsætningen for drift af de løsninger, der er i brug i dag.

Vedligeholdelsen tager udgangspunkt i det projektkatalog: Laboratoriemedicin - Projektoversigt 2010-2011, som kan downloades her

Alle Laboratorieprojekterne er samlet nedenunder og opdeles i nummerrækkefølge. 

En række nye projekter er ikke indarbejdet i projektkataloget og oplistes særskilt:

Projektmonitorering kan ses her.

Koder og tabeller på laboratorieområdet kan ses her.