Opdateret 14. januar 2019

Laboratoriemedicin

MedComs standarder anvendes i stor skala i sundhedssektoren, hvor stort set alle kommunikationsstandarder er fuldt udbredte og kommunikationsløsningerne i fuld drift. Dette gælder også laboratorieområdet, hvor MedComs standarder understøtter udvekslingen af rekvisitioner og svar:

  • Mellem praksislæger og laboratorierne
  • Mellem sygehusene og laboratorierne
  • Indbyrdes mellem laboratorierne
  • Mellem laboratorierne og patienterne via Sundhed.dk´s Laboratoriesvarportal

MedCom varetager efterfølgende opsamling og vedligehold af de standarder og koder, der er forudsætningen for drift af de løsninger, der er i brug i dag.

Hertil kommer opsamling af forslag til nye tiltag, ønsker til ændringer eller nye problemstillinger, der skal løses i laboratoriernes dataudveksling med samarbejdspartnere, med henblik på beslutning i de relevante fora, herunder i regionerne, laboratoriesvarportalen og rekvisitionsportalen WebReq.

Aktuelt arbejdes med forberedelse af nedenstående projektideer, med henblik på senere stillingtagen om iværksættelse.

Andre aktive projekter oplistes særskilt:


Afsluttede projekter ses her.

Koder og tabeller på laboratorieområdet kan ses her.