Opdateret 22. februar 2018

1. WebReq

Baggrund
WebReq er taget i brug i alle læge- og speciallægepraksis smat privathospitaler og klinikker pr. januar 2016. Tilkobling af tandlægepraksis pågår nu. Alle biokemiske, klinisk mikrobiologiske og klinisk patologiske laboratorier plus alle blodbanker/klinisk immunologiske afdelinger er ligeledes tilkoblet. Udbredelsen af WebReq er således gennemført. Der pågår dog stadig udvikling og vedligeholdelse. Dette sker i:

Brugergruppe
Ansvaret for vedligeholdelse og videreudviklingen ligger hos WebReq-brugergruppen, som mødes to gange årligt for at prioritere indkomne ønsker. Hver region har en repræsentant i brugergruppen. De enkelte regioner har næsten alle desuden en regional WebReq-kontaktgruppe, som vælger regionens repræsentant til brugergruppen.

Formålet med brugergruppen er at understøtte videreudviklingen af WebReq ved at supplere med nye funktioner. Der vil i 2016/2017 være særlig fokus på udvikling af faciliteter som simplere profiler, reducere dobbeltanalyseringer, prisoplysninger mv. En betydelig opgave har været overflytning af alle brugere i Region H fra KPLL/RHEL til Regionens laboratorier i forbindelse med lukningen ved årsskiftet 2015/16. Desuden er videreudviklingen med WebPatient og Tilbagesvar i fokus i de kommende år.

Det er den enkelte region, som tager initiativ til etablering af kontaktgruppen og til at udpege sin deltager i brugergruppen.

ERFA-gruppe
Formålet med WebReq-ERFA-gruppen er at udveksle erfaringer med implementering, brug og vedligeholdelse af WebReq blandt implementeringspersoner og laboratoriepersonale.  

Opgaverne er bl.a. gensidigt at informere om tips og ideer til brugen og implementeringen samt bidrage med input til forbedringer af WebReq. Inputtet sendes til brugergruppen til prioritering og beslutning.
Erfagruppen kan drøfte problemstillinger i forbindelse med brugen af WebReq med henblik på identifikation af disse og forslag til løsning. 

Gruppen består af implementeringspersoner i regionerne og på landlaboratorierne, samt laboratoriepersonale beskæftiget med anvendelse af WebReq på laboratorierne og mødes ca. to gange årligt.