Opdateret 2. juli 2021

COVID-19

Regionale podeklinikker og Nationale testcentre til test af COVID-19

Sundhedsministeriet har bedt Region Nordjylland i samarbejde med MedCom om at finde en måde at it-understøtte prøvetagning til undersøgelse for COVID-19 rekvireret fra praksis eller i forbindelse med kommende screeningsundersøgelser. De styrende principper i løsningen skulle så vidt muligt følge eksisterende arbejdsgange og bruge eksisterende kanaler og ansvar.

Opgaven lød på at udbygge eksisterende digitale løsninger frem for at bygge nye.

De 5 regioner har etableret Podeklinikker, hvor prøvetagning kan finde sted. Til at it-understøtte Podeklinikkerne anvendes WebReq til rekvirering sammen med bookingløsningen på www.coronaprover.dk. WebReq anvendes i forvejen i almen praksis, men er udbygget med særlige skærmbilleder, som letter arbejdsgangen for personalet i Podeklinikken og enkelte ændringer til brugen i almen praksis.

Udover Regionale podeklinikker er der også oprettet Nationale Testcentre rundt i hele landet. Testcentrene varetager prøvetagninger i forbindelse med screeningsundersøgelser, hvor borgeren hele tiden har en rekvisition liggende, som kan anvendes efter behov.

WebReq er udbygget til at kunne oprette rekvisitioner til screeningsundersøgelserne og borgerne booker tid til prøvetagning i Testcentrene på bookingsiden www.coronaprover.dk

Oprettelse af Regionale podeklinikker og Nationale testcentre

Dokumentet Flow for ibrugtagning af webreq ansvar og checklist (pdf) giver et overblik over, hvad der skal til for at få en podeklinik eller et testcenter oprettet og understøttet med brug af WebReq og bookingsystem.

Til It-understøttelse i podeklinikkerne/testcenterne er det en forudsætning, at it-udstyr er indkøbt og installeret. På listen Forudsætninger for it understøttelse i testcentre (pdf) er oversigt over udstyr samt tjekliste til opsætning af brugere.

Når ny podeklinik/testcenter skal oprettes udfyldes Bilag 1 og 2:

Bilag 1. Oprettelse af personer til COVID-19 testcentre (excel) 

Bilag 2. Lokationer til COVID-19 prøvetagning_skema til oprettelse af bookingløsningen (excel) 

Bookingsystem (coronaprover.dk)

For at styre borgertilgangen til de Regionale podeklinikker og de Nationale testcentre anvendes booking-siden coronaprover.dk. Her kan borgerne selv booke tid, men det er også muligt for Podeklinik og Testcenter at administrere bookingsystemet. 

Vejledninger til brugere og administratorer af bookingsystemet Coronaprover.dk findes på Synlabs hjemmeside 

Arbejdsgange på Regionale Podeklinikker og Nationale Testcentre også kaldet hhv. Sundhedsspor og Samfundsspor

Arbejdsgangene er nye og oprettet for at kunne løse denne særlige opgave. Der er derfor lavet vejledninger, som med fordel kan printes og lamineres, så de kan opbevares på Podeklinikker og i Testcentrerne.

Alle vejledninger og små videosekvenser findes på Synlabs hjemmeside

Arbejdsgang hos praktiserende læger, lægevagten og tandlæger

Praktiserende læger, lægevagten og tandlæger kan visitere til podning for Coronavirus. Når praktiserende læge, lægevagten eller tandlæger gør det, skal der oprettes en rekvisition i WebReq og i den forbindelse er der også en lidt ændret arbejdsgang for praktiserende læge og tandlæger samt ny adgang til WebReq for lægevagten.

Vejledninger til læger, lægevagten og tandlæger findes på Synlabs hjemmeside