Opdateret 23. april 2018

LAB-06 WebQuality for Mikrobiologi

Baggrund
WebQuality, som er en del af den nationale funktion i WebReq, understøtter en elektronisk og automatisk sammenstilling af lægens måling i forhold til laboratoriets måling, men omfatter i dag kun klinisk biokemi. På klinisk mikrobiologi-området udføres også parallelanalyser, men disse er manuelt håndterede og ikke omfattet af den elektroniske bestilling og opfølgning i Webreq og i den nationale kvalitetssikringsdatabase i regi af DEKS.

Formål
Funktion til håndtering af parallelanalyser indenfor mikrobiologi udvikles, så området kan håndteres elektronisk og delvist automatisk.

Opsamling og registrering af resultaterne af kvalitetskontroller på mikrobiologiske undersøgelser sker i dag manuelt. En elektronisk opsamling og beregning vil smidiggøre arbejdsgangen og betyde, at man lettere kan få et nationalt overblik over undersøgelseskvaliteten i almen praksis.

Hvad går projektet ud på
Løsningsforslag til elektronisk bestilling og registrering af Mikrobiologi-kvalitetsanalyser udarbejdes af ad hoc gruppe i regi af WebReq-brugergruppen med repræsentanter fra DMDD og DSKM. Løsningsforslaget skal være i tråd med det, der allerede findes indenfor biokemi. Det endelige forslag forelægges WebReq brugergruppen mhb. udvikling af passende modul til WebQuality i mikrobiologi.

Efter endelig udvikling afprøves funktionaliteten i udvalgte laboratorier mhb. at udrulle den nationalt.