Opdateret 24. november 2021

Laboratoriemedicinprojekter fra tidligere MedCom-perioder

MedComs standarder anvendes i stor skala i sundhedssektoren, hvor stort set alle kommunikationsstandarder er fuldt udbredte. Dette gælder også laboratorieområdet. I dag er størsteparten af projekterne i fuld drift, og der er efterfølgende opsamling og vedligehold af de standarder og koder, der er forudsætningen for drift af de løsninger, der er i brug i dag.

Vedligeholdelsen tager udgangspunkt i det projektkatalog: Download Laboratoriemedicin - Projektoversigt 2010-2011

Alle afsluttede laboratorieprojekter er samlet nedenunder og opdelt i nummerrækkefølge. 

Se statistiker på laboratorieprojekterne:

Laboratoriesvarportal

Labsvar mellem laboratorier

Rekvisitionshotellet

Sendesedler

WebReq