Opdateret 7. oktober 2021

1. WebReq

Baggrund

WebReq er taget i brug i alle læge- og speciallægepraksis samt privathospitaler og klinikker pr. januar 2016. Tandlægepraksis er også blevet tilkoblet. Alle biokemiske, klinisk mikrobiologiske og klinisk patologiske laboratorier plus alle blodbanker/klinisk immunologiske afdelinger er ligeledes tilkoblet. Udbredelsen af WebReq er således gennemført. Der pågår dog stadig udvikling og vedligeholdelse. Dette sker i:

Brugergruppe

Ansvaret for vedligeholdelse og videreudviklingen ligger hos WebReq-brugergruppen, som mødes to gange årligt for at prioritere indkomne ønsker. Hver region har en repræsentant i brugergruppen. De enkelte regioner har næsten alle desuden en regional WebReq-kontaktgruppe, som vælger regionens repræsentant til brugergruppen.

Formålet med brugergruppen er at understøtte videreudviklingen af WebReq ved at supplere med nye funktioner. Der har i 2019-2020 været fokus på udvikling/modernisering af WebReq. WebReq-Backend, som anvendes af systemadministratorer på laboratorierne er færdig, men brugergrænsefladen for den almindelige bruger er endnu ikke færdig og er blevet forsinket pga. Coronapandemien. WebReq-løsningen bliver sammen med Synlabs bookingløsning anvendt til pandemiløsningerne coronaprover.dk og vacciner.dk.

Det er den enkelte region, som tager initiativ til etablering af kontaktgruppen og til at udpege sin deltager i brugergruppen.

ERFA-gruppe

Formålet med WebReq-ERFA-gruppen er at udveksle erfaringer med implementering, brug og vedligeholdelse af WebReq blandt implementeringspersoner og laboratoriepersonale.  

Opgaverne er bl.a. gensidigt at informere om tips og ideer til brugen og implementeringen samt bidrage med input til forbedringer af WebReq. Inputtet sendes til brugergruppen til prioritering og beslutning.
Erfagruppen kan drøfte problemstillinger i forbindelse med brugen af WebReq med henblik på identifikation af disse og forslag til løsning. 

Gruppen består af implementeringspersoner i regionerne og på landlaboratorierne, samt laboratoriepersonale beskæftiget med anvendelse af WebReq på laboratorierne og mødes ca. en gang årligt.