Opdateret 7. oktober 2021

10. Laboratoriesvarportal

(tidligere: bedre visning af laboratoriesvar på Sundhed.dk)

Baggrund
Læs om oprindelige baggrund og den fulde beskrivelse (delprojekt 10).

Formål
Projektet har til formål at få udviklet en ny og bedre præsentation af laboratoriesvar fra landets klinisk biokemiske laboratorier, klinisk mikrobiologiske laboratorier og klinisk patologi på sundhed.dk. Desuden at sikre, at disse laboratorier tilkobles ved brug af MedComs XRPT-standarder.

I 2010 blev etableret en national databank for mikrobiologi – MIBA, det er denne databank som indsamler og udstiller mikrobiologisvarene på Laboratoriesvarportalen. Tilsvarende indsamles alle svar fra Patologiafdelinger i Patobank og det er svar herfra der udstilles på laboratoriesvarportalen.

Efter lanceringen af den nye visning i 2010 blev der ønske om at vise svarene for borgerne/patienterne. Dette sker gennem Sundhed.dk ved link i Sundhedsjournalen. Hermed opstod behov for etablering af en opsamlingsdatabase for alle biokemisvar. Årsagen var at den eksisterende løsning med webservicekald til hvert enkelt laboratorium var krævende for laboratoriesystemerne, og gav lange svartider.

Labdatabanken blev sat i drift i 2013 og biokemiske og klinisk immunologiske laboratorier uploader svar hertil i dag.
Laboratoriesvarportalens drift og udvikling varetages i dag af Region Nordjylland som er Fælles regional System Administrator (FSA) på løsningen.

Laboratoriesvarportalen udstiller svar fra alle regioners laboratorier ved tilgang gennem Sundhed.dk vha. digital signatur. Der er både en sundhedsfaglig indgang og en borgerindgang.

Laboratoriedatabanken fungerer i dag også som datakilde for en række løsninger, bl.a. Shared care og OpenTele. Praktiserende læger har desuden adgang via WebReq løsningen.

Beskrivelse af laboratoriesvarportalen se menupunkter nedenfor.

Status
Marts 2018: Alle offentlige sygehuses klinisk biokemiske, klinisk immunologiske, klinisk mikrobiologiske og klinisk patologiske laboratorier fremviser deres svar på laboratoriesvarportalen i dag. Minus Region Syddanmark, klinisk immunologi Odense samt Region Sjælland, klinisk immunologi, men de er på vej.