Opdateret 7. oktober 2021

11. Glasmodtagelse

Baggrund
98 % af alle praktiserende læger er koblet på WebReq pr. 1. januar 2010. Kun enkelte immunologiske laboratorier er endnu ikke med.

Ved rekvirering anvender den praktiserende læge altid en PTB, prøvetagningsblanket, som han oftest sender til laboratoriet sammen med prøverne. Ved modtagelsen af prøverne aktiveres rekvisitionen på de fleste laboratorier ved at indlæse data fra PTB'en. Det sker maskinelt i en blanketlæser eller manuelt via stregkodelæser. Herefter godkendes prøverne enkeltvis som modtaget ved individuel indscanning af glasetiketterne eller ved generel accept af rekvisitionen: Alle glas modtaget.

Andre laboratorier accepterer rekvisitionen ved simpel indscanning af glasetiketten uden brug af PTB'en, når prøverne ankommer. Men det kræver, at laboratoriet anvender unikke glasnumre, som i LABKA II eller ekstensionsnummeret som tillæg til rekvisitionsnummeret.

Procedurerne er forskellige på de enkelte laboratorier. Nogle ønsker PTB'en medsendt - andre ikke.
Indførelse af automatisk godkendelse af rekvisition ved glasmodtagelsen kan ske i alle laboratorier enten med håndscanner eller direkte i analyseautomaterne. Rettelser og andet til allerede afsendte rekvisitioner løses formentlig ved indførelse af en rettelsesmeddelelse.

Formål
Formålet med projektet er at indføre automatisk godkendelse af de elektronisk indkomne rekvisitioner, så prøverne direkte kan anvendes i analyseautomater uden forudgående manuel/maskinel accept af prøvetagningsblanketten, PTB’en fra WebReq.

Status
Stort set alle danske biokemiske og andre kliniske laboratorier anvender robotter til modtagelse af prøver i dag.

Anvendelse af Nationale Prøve Numre og elektronisk modtagelse af rekvisitioner er en forudsætning, så der næsten ikke anvendes papirblanketter i dag. Prøverne er uberørte af menneskehånd fra lægeklinikken til svaret foreligger fra laboratoriet.