Opdateret 2. november 2021

14. Laboratoriesvar - web-service i WebReq

Baggrund
De praktiserende læger og praktiserende speciallæger bestiller i dag alle laboratorieprøver i WebReq, og næsten alle biokemiske og immunologiske laboratorier tilbyder nu opslag af svar ved hjælp af webservice på sundhed.dk.

Ved bestilling af blodprøver kan man ikke umiddelbart se, om der eksisterer tidligere laboratorieprøver vedrørende patienten. For at reducere genbestilling af, især dyre analyser, og analyser, som er bestilt af andre, hvor der foreligger et brugbart svar, er WebReq nu videreudviklet med en facilitet så lægen kan se det seneste resultat på en given analyse, når det ønskes. Det vil især kunne være af betydning ved sjældne analyser, og analyser, som er kostbare eller har lange svartider. Enkelte regioner kræver allerede i dag at lægen undgår at bestille prøver hvor der allerede foreligger brugbare svar indenfor seneste tid.

Enkelte laboratorier har allerede markeret de ”dyre” prøver så det er lettere for lægen at fokusere på de dyreste undersøgelser.

Løsningen bygger på samme webserviceopslag, som anvendes, når en læge slår analysesvar op på sundhed.dk. Kravet til løsningen er, at det enkelte laboratorium anvender MedComs XML-standard XRPT01 til opslagsløsning.
Skønsmæssigt vil der kunne spares op mod 5.000 analyser om året til en gennemsnitspris på 400 kr./stk.

Formål
Projektet skal give mulighed for at vise tidligere laboratoriesvar på en given analyse, når man bestiller en ny prøve i WebReq.

Status
Alle tidligere prøvesvar på den aktuelle patient kan i dag ses via WebReq-funktionen – se seneste svar. Videreudvikling er lavet, så der automatisk gøres opmærksom på at der ligger nyere svar på udvalgte dyre analyser og at disse svar nemt kan downloades hvis bestilt af andre end aktuel rekvirent.