Opdateret 17. december 2019

2. Elektronisk sendeseddel

Baggrund

I dag sender stort set alle laboratorier prøver videre til analyse på eksterne servicelaboratorier. Med prøverne følger en “sendeseddel” på papir, som indeholder en lang række oplysninger om prøve-ID og demografiske data. Prøverne mærkes med lokalt aftalte mærkninger som for eksempel rekvisitionsnumre, CPR-nummer og navn.

Medarbejderne på det laboratorium, der modtager prøverne, indtaster data fra prøverne manuelt. Når der er svar på prøverne, sendes svarene tilbage til laboratoriet eller direkte til den oprindelige rekvirent. Oftest har svarene form af elektroniske EDI-svar. Minii-IRSKprojektet i 2004 viste, at der undervejs sker fejlindtastninger. Det er derfor oplagt at fjerne fejlene ved at erstatte sendesedlerne med en elektronisk rekvisition.

Alle laboratoriesystemer kan i dag modtage WebReq-rekvisitioner efter standarderne REQ01og alle laboratoriesystemer kan i dag sende rekvisitioner i REQ01 standarden. I 2009 blev REQ02 rekvisitionsstandarden for mikrobiologi smeltet sammen med REQ01 så der i dag er en fælles standard mellem de forskellige laboratoriespecialer.

Udviklingen af standarden er sket i den såkaldte “3-kantsproblematik”- projektgruppe, og standarden sikrer, at der kan kommunikeres elektronisk mellem de fleste typer laboratorier i Danmark.

Formål

Med projektet er, at der udvikles og implementeres et nyt sende- og modtagemodul i de eksisterende laboratoriesystemer. Det sker for at undgå en række mulige fejlkilder ved manuel håndtering. Samtidig giver det mulighed for at kommunikere elektronisk mellem de forskellige typer laboratorier i Danmark.

Status

Siden 2015 er at stort set alle prøver rekvireret elektronisk mellem laboratorierne. Enkelte mangler dog stadig og arbejder med papir. Der følges kun op med statistisk.