Opdateret 17. december 2019

3. Rekvisitionshotel

Baggrund

Med udviklingen af WebReq-systemet er der nu etableret et såkaldt rekvisitionshotel. Det er primært tænkt som et værktøj til speciallæger, der blot bestiller blodprøver, som patienten efterfølgende kan få taget hos egen læge. Speciallægen får automatisk prøvesvarene, og patientens egen læge kan ligeledes vælge at få dem.

Samme løsning anvendes til patienter, der bliver behandlet i sygehusambulatorierne. Her går patienten ofte til sin egen læge for at få taget prøver, der er bestilt i ambulatoriet, eller på sygehuse, der ligger langt fra det behandlende sygehus. I disse tilfælde udfyldes en papirrekvisition, som patienten tager med til sin egen læge. Sygehusene har alle mulighed for at sende elektroniske rekvisitioner til Rekvisitionshotellet. Det kræver blot en opsætning i det lokale laboratoriesystem.

Patientens egen læge kan så nemt finde rekvisitionen og tage prøven, når patienten dukker op. Brugere af Labka og CGI´s BCC-laboratoriesystem har allerede denne mulighed.

Møder patienten op på sygehusambulatoriet til prøvetagning, henter laboratoriesystemet automatisk rekvisitionen fra WebReqs rekvisitionshotel.

Al kommunikation foregår med MedComs XML standard XREQ01 og som en Webservice løsning og ikke EDI.

Webservice standarderne findes under Standarder på MedComs hjemmeside.

Formål

Formålet med projektet var at udvikle og implementere Rekvisitionshotellet. I dag kan alle læger, speciallæger, privathospitaler, laboratorier der foretager prøvetagning og de fleste sygehusafdelinger anvende løsningen. Ikke alle sygehuse er fuldt koblet på endnu. Se statistik.

MedCom følger projektet med månedlige statistikker.

Status

Marts 2018: Rekvisitionshotellet er fuld implementeret. Dog anvendes rekvisitionshotellet ikke på sygehusafdelinger i region Midt (RM), men RM kan hente rekvisitioner fra rekvisitionshotellet.

LAB-rekvisitionshotellet