Opdateret 17. december 2019

5. Producent og producentkode

Baggrund

I forbindelse med 3-kantsproblematikken ønsker man at kunne identificere, hvilket servicelaboratorium der har produceret det enkelte svar på en given prøve. Dels af hensyn til sporbarheden, dels for at man altid kan se, hvor man skal henvende sig for yderligere oplysninger. Samtidig bliver akkrediteringsbehovet også opfyldt.

På prøver, der udføres efter vævslovens regler (april 2006), skal man på den enkelte test kunne se, hvilket laboratorium der har udført analysen.

I alle laboratoriesvar, der udsendes som EDI-svar, skal det nu angives, hvor analysen er udført, og producenten skal kunne vises i de elektroniske journalers laboratoriekort.

Formål

Formålet med projektet er at sikre fuld sporbarhed af, hvilket laboratorium der har produceret et laboratorieresultat, og at dette vises i lægernes journalsystemer.

Producentkoden anvendes ligeledes som nøgle sammen med analysekoden til at pege på korrekt analysevejledning (projekt7).

Status

Alle biokemiske, klinisk immunologiske og klinisk mikrobiologiske laboratorier sender i dag producent og producentkode med i alle elektroniske svar. Ved hjemmemonitorering og analysering af prøver i lægepraksis er det ligeledes obligatorisk at medsende producent og producentkode hvis der anvendes MedComs laboratoriesvarstandarder.

Producent og producentkode