Opdateret 7. oktober 2021

7. Vejledninger på sundhed.dk

Baggrund
Alle (næsten) laboratorier har en laboratorievejledning, hvor informationerne om de enkelte analyser er samlet. Her er oplysninger om prøvetagningsforhold og prøvehåndtering samt anvendelse og fortolkning af hver analyse. Vejledningen findes normalt i en elektronisk udgave, som er sat alfabetisk op efter analysenavne eller prøvetyper. De elektroniske udgaver er i mange af regionerne lagt ud på regionens intranet og kan anvendes af de brugere, der har adgangsrettigheder hertil.

Enkelte laboratorier har lagt deres vejledninger ind på regionens delside på sundhed.dk, og de kan her findes ved almindelig alfabetisk søgning.

Hvert laboratorium har opbygget sin egen skabelon til vejledningen, så de varierer derfor ofte i indhold og form. Der er ingen direkte integration til disse fra elektroniske journaler.

MedCom har nu etableret en vejledningsserver, hvor det er muligt at få vejledningerne via IUPAC-koder eller med den lokale laboratoriekode som nøgle. Derved kan man få direkte adgang til den pågældende analyses vejledning. Det er producentkoden på det enkelte svar samt analysekoden der peger hen på den enkelte vejledning.
Ud over link til vejledning på det enkelte laboratorium er der ligeledes nu mulighed for at angive link til Lægehåndbogen.

Lægehåndbogen findes i dag på Sundhed.dk og gennem etablering af link i vejledningsserveren kan man pege på den enkelte laboratorieundersøgelses vejledning i lægehåndbogen. Kun analyser med NPU koder kan fremvises.
Udarbejdelsen af linkene foretages af lægehåndbogens sekretariat/redaktør og derefter lægges de på vejledningsserveren af MedCom.

Projektet hed oprindeligt vejledninger på Sundhed.dk, men vejledningerne ligger ikke der, men på WebReq´s vejledningsserver.

Formål
Formålet med løsningen er at etablere automatisk link til det enkelte laboratoriums laboratorievejledninger via analysekoderne og producentkoden, som sendes med i EDI-svaret. Løsningen er indarbejdet i alle lægesystemerne, i laboratoriesvarportalen samt i WebReq. Den anvendes ikke pt i sygehusenes journalsystemer.

Vejledning til oprettelse af link til analysevejledning i WebReq backend.

Status
Marts 2018 kan alle lægesystemer, WebReq og laboratoriesvarportalen vise vejledningerne.

Vejledninger til Lægehåndbogen er udarbejdet for de hyppigste analyser. Et arbejde med at øge antallet pågår kontinuerligt.