Opdateret 4. januar 2021

9. WebQuality

Baggrund
Igennem en årrække har der været udført kvalitetskontroller på analyser, der udføres i almen lægepraksis i form af de såkaldte parallelanalyser. Princippet er, at lægen på en tilfældigt udvalgt patient udtager prøver, som analyseres på laboratoriet. Samtidig foretager lægen selv analyserne og sender resultaterne ind til laboratoriet. Prøverne er anonymiserede, så patienten ikke kan genkendes.

Analyserne til parallelanalyse identificeres med specielle kvalitetskontrolkoder: EQA (Eksternal Quality Assurance). Resultaterne, der returneres fra laboratoriet, indeholder oplysninger om: lægens eget måleresultat, laboratoriets måleresultat og en ratio mellem disse to parametre. Supplerende oplysninger kan ligeledes medsendes.

Laboratorieudvalget og underudvalget for regionernes lønnings- og takstnævn skal bidrage med at fremme kvalitetssikringen i de regionale ordninger og koordinere erfaringer med kvalitetssikring. En af deres delopgaver er at etablere en national kvalitetssikringsdatabase for laboratorieanalyser. Databasen er etableret hos Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL) og er i fuld drift.

WebReq til rekvirering af laboratorieanalyser anvendes i dag af alle lægepraksis. Med udgangspunkt i WebReq er der udviklet et særligt modul til støtte for ovennævnte kvalitetssikring i form af parallelanalyse. Modulet kaldes WebQuality. Laboratorier, der anvender WebQuality, kan sende kopisvar til denne nationale database.

Modulet WebQuality er en videreudvikling af WebReq og bygger på samme opbygning af skærmbillederne som i WebReq, så det kan anvendes direkte uden yderligere oplæring af brugerne. Regionernes biokemiske afdelinger anvender modulet til erstatning for den tidligere papirbaserede arbejdsgang ved parallelanalyse.
WebQuality-analyser, apparaturfortegnelse mv. er opretttet og udbygges løbende i takt med, at regioner tilkobles. Lokal tilpasning af WebQuality kan foretages af laboratoriet. Beskrivelse af WebQuality for praktiserende læger.

Formål
Udbredelse af WebQuality til elektronisk kvalitetssikring og af analyser, der udføres i lægepraksis.

Status
Marts 2018: Alle regioner er med. Fyn deltager ikke. Rapportering sker fremover fra Region H. Central Enhed for Kvalitetssikring (CEK), Region Hovedstaden varetager oprettelse af nye EQA-koder.