Opdateret 7. oktober 2021

LAB-03 ’Lægens egne analyser’ i Laboratoriesvarportalen

Baggrund

En række laboratorieanalyser som INR, HbA1C, Hæmoglobin og lungefunktionsundersøgelser udføres meget hyppigt i lægepraksis, hvor de indgår i behandlingen af især kroniske patienter og patienter i blodfortyndende behandling. Resultaterne på disse analyser bør deles med det øvrige sundhedsvæsen og vil kunne give meget værdifuld information. Resultaterne ønskes overført fra lægens journalsystem til Laboratoriesvarportalen, hvorved de bliver tilgængelige.

Overførsel af INR vil specifikt være nødvendigt for at gennemføre SDS-projektet med FMK/INR. Her er det udover INR-analyser, der udføres på sygehusenes laboratorier også nødvendigt at få resultaterne fra de patienter, der måles i lægernes egne klinikker.

Formål

Svar på Laboratoriesvarportalen beriges med svar produceret i praksis, så der opnås en mere komplet oversigt over patientens laboratoriesvar til gavn for både øvrige behandlere i sundhedsvæsnet og patienten selv. Kun analyser der aftales overført vil indgå. Afsendelse af svar fra lægesystemet skal ske efter samme kriterier som er aftalt på RKKP indberetning og ved Forløbsplaner.

Svar produceret i praksis sendes fra lægesystemet over i laboratoriesvarportalen ex. vha. tilsvarende webservice, som alle lægesystemer nu kan i forbindelse med ”Tilbagesvar” og RKKP indberetning. Det skal fremgå ved visningen på Laboratoriesvarportalen, at svaret er produceret i lægepraksis.