Opdateret 7. oktober 2021

LAB-05 Laboratorierne kan modtage slettemeddelelse fra WebReq

Status

Efter Tilbagesvarløsningen er lukket, er behovet for slettemeddelelser ikke aktuelt mere, så WebReq-brugergruppen besluttede at dette projekt ikke skal gennemføres.

Baggrund

Rekvisitioner af laboratorieprøver sker altid gennem WebReq. Der er ofte behov for at kunne sende en besked til laboratoriet om at en given fremsendt rekvisition ønskes slettet. Dette sker bl.a. ved ændrede patientforhold som ex. Indlæggelse, forværring af sygdommen eller yderligere udredning ønskes.

Laboratoriesystemerne kan ikke modtage informationer om at en given rekvisition skal slettes. Det ønskes udviklet så ikke anvendte rekvisitioner kan slettes af rekvirenten ved at fremsende en ”slette” meddelelse.

Alle rekvisitioner oprettet i WebReq indgår i overvågning via Reminderserveren. For at få et reelt billede i WebReq og lægesystemerne af hvilke rekvisitioner, der mangler svar på, skal det være muligt at slette ubenyttede rekvisitioner efter de er sendt til laboratoriet.

Formål

Mulighed for sletning af ikke benyttede rekvisitioner er ikke mulig i dag. Der er behov for at kunne slette evt. dubletter og fejlrekvisitioner på et senere tidspunkt end WebReq tillader det. Behovet er aktualiseret af Tilbagesvarsløsningen, hvor man ikke vil have overvåget ubenyttede rekvisitioner.

WebReq udvikles til at kunne sende en slettemeddelelse til laboratorierne på en allerede sendt rekvisition. Der skal være ekstra sikkerhed, så brugeren ikke uforvarende kommer til at slette en anvendt rekvisition.

Reminderserveren skal kunne fjerne slettede rekvisitioner fra Udestående/bestilte straks efter slettemeddelelsen er sendt.

Laboratoriesystemerne udvikles til at kunne modtage en slettemeddelelse fra WebReq. Rekvisitionen må kun slettes, hvis der ikke er modtaget prøver på denne.