Opdateret 7. oktober 2021

LAB-06 WebQuality for Mikrobiologi

Status

WebQuality for Mikrobiologi blev behandlet på WebReq-brugergruppemøde den 22.08.2018 og det blev besluttet at sætte sagen i bero. WebQuality skal modnes lidt mere i de Klinisk Mikrobiologiske laboratorier, som vender tilbage, når sagen skal genoptages i brugergruppen.

Baggrund

WebQuality, som er en del af den nationale funktion i WebReq, understøtter en elektronisk og automatisk sammenstilling af lægens måling i forhold til laboratoriets måling, men omfatter i dag kun klinisk biokemi. På klinisk mikrobiologi-området udføres også parallelanalyser, men disse er manuelt håndterede og ikke omfattet af den elektroniske bestilling og opfølgning i Webreq og i den nationale kvalitetssikringsdatabase i regi af DEKS.

Formål

Funktion til håndtering af parallelanalyser indenfor mikrobiologi udvikles, så området kan håndteres elektronisk og delvist automatisk.

Opsamling og registrering af resultaterne af kvalitetskontroller på mikrobiologiske undersøgelser sker i dag manuelt. En elektronisk opsamling og beregning vil smidiggøre arbejdsgangen og betyde, at man lettere kan få et nationalt overblik over undersøgelseskvaliteten i almen praksis.

Hvad går projektet ud på

Løsningsforslag til elektronisk bestilling og registrering af Mikrobiologi-kvalitetsanalyser udarbejdes af ad hoc gruppe i regi af WebReq-brugergruppen med repræsentanter fra DMDD og DSKM. Løsningsforslaget skal være i tråd med det, der allerede findes indenfor biokemi. Det endelige forslag forelægges WebReq brugergruppen mhb. udvikling af passende modul til WebQuality i mikrobiologi.

Efter endelig udvikling afprøves funktionaliteten i udvalgte laboratorier mhb. at udrulle den nationalt.

Status

Projektet blev behandlet på WebReq-brugergruppemøde den 22.08.2018, hvor det blev besluttet ikke at sætte projektet i gang på nuværende tidspunkt. De mikrobiologiske afdelinger tager projektet op på et senere tidspunkt, når de er klar til det.