Opdateret 7. oktober 2021

LAB-07 Laboratorierne kan modtage rekvisition med tegning/billede især patologi

Baggrund

Ved en række undersøgelser er der behov for at kunne tegne/tage billede af området, hvor en given prøve er udtaget. Især i patologi er der behov for at kunne vise detaljer fra biopsistedet.

Laboratoriesystemerne og WebReq kan ikke håndtere billeder i dag, så disse funktioner udvikles.

Formål

Der udvikles en løsning, så det er muligt at sende tegning/billede med, når der rekvireres en Patologi undersøgelse.

Hvad går projektet ud på

Ny version af rekvisitionsstandard til Patologi udarbejdes i henhold til gældende procedure af MedCom, så der kan tilknyttes tegninger/billeder i forbindelse med rekvirering.

Laboratoriesystemleverandørerne informeres om løsningens omfang og det afklares, hvordan det kan løses med sammenkobling af figurer/grafiske elementer til visning i laboratoriesystemet. Løsningen laves udelukkende til patologiområdet.

Løsningsforslaget behandles i WebReq brugergruppe mhp. udarbejdelse af løsningsforslag i WebReq

Webreq udvikles, så der kan vedhæftes tegninger eller direkte markere grafiske elementer i løsningen.

Efter udvikling afprøves løsningen i en enkelt region, mhp yderligere tilpasning og senere fuld idriftsættelse.