Opdateret 7. oktober 2021

LAB-09 Mikrobiologi overgår til ny standard

Status

Projektet er gennemført. Laboratorierne er begyndt at sende svar med XML-versionen og lægesystemerne er testet for modtagelse. Laboratoriesvarportalen kan downloade svar til lægesystemerne med XRPT05.

Baggrund

Mikrobiologisk selskab og Mikrobiologisystemleverandørerne ADbakt og MADS ønsker at RPT02 udgår, så der fremadrettet kun anvendes XRPT05 til mikrobiologisvar, når svar sendes til primærsektoren.

XRPT05 anvendes allerede i dag på sygehusene og ved svar til Laboratoriesvarportalen. Ved anvendelse af XRPT05 opnås en højere detaljeringsgrad i svaret og ved udfasning af RPT02 undgås sideløbende vedligeholdelse af 2 standarder.

Formål

RPT02 standarden udgår og journalsystemerne i læge og speciallægepraksis mv.  skal anvende XRPT05 fremadrettet. Der skal således ikke vedligeholdes to standarder fremadrettet, og mikrobiologisvar vil kunne downloades fra Laboratoriesvarportalen til lægesystemerne.

XML-versionen muliggør flere detaljeringsgrader i svaret.

Hvad går projektet ud på

PL-systemleverandørerne udvikler muligheden for at modtage svar med XRPT05 i lægesystemerne.

Laboratoriesvarportalen udvikler mulighed for at der kan downloades mikrobiologisvar til lægesystemerne med XRPT05.

Mikrobiologileverandørerne anvender allerede XML-versionen, så det vil være meget begrænset, hvad der skal ændres i systemerne, men sandsynligvis vil der skulle ændres i regionernes EDI-integrator.